Mobile Duck Consulting on nyt 100 Solutions Oy

Siirry 100 Solutions Oy:n sivuille

Kasvatamme liiketoimintaanne lisäämällä myyntiä ja kehittämällä tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Löydämme teille uusia asiakkuuksia, tietoa asiakkaidenne tulevista investoinneista ja palvelutarpeista. Haastattelukonsepti ja haastattelujen sisältö tehdään aina yksilöllisesti teidän tavoitteiden mukaisesti. Räätälöityihin selvityskokonaisuuksiin perehdytään huolella ja etsitään hyödylliset tutkimuskohteet ja -kysymykset kokonaiskuvan hahmottamiseksi sekä yksittäisten liidien löytämiseksi. Haastattelemme yritysasiakkaitasi ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti mukaillen brändinne viestiä.

Asiakkaitamme kiinnostaa etenkin: tuotteen/palvelun/segmentin markkinapotentiaali, asiakkaidensa palveluodotukset, tulevat investoinnit ja hankkeet sekä kilpailijakatsaus.

Selvitämme asiakkaittenne liiketoiminnan kehityksen tilan, kasvupotentiaalin, palvelu- ja tuoteodotukset toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Markkinaselvitysten sisältö

Mobile Duck Consulting ei käytä valmiita kysymyksiä, vaan ne mietitään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Kysymyksillä ei haeta pelkästään numeerisia tuloksia, vaan hiljaisia mahdollisuuksia teidän liiketoimintanne kasvattamiseksi. Markkinaselvitystyöskentely tehdään iteroivasti, joka tarkoittaa säännöllisin väliajoin tulosten tarkastelua asiakkaan kanssa. Tämä mahdollistaa tarvittaessa fokusoinnin uudelleenohjaamisen tiettyyn suuntaan tai jopa uusien täsmentävien kysymyksien lisäämistä selvitykseen kartoitushaastattelujenkin aikana.   

Referenssit

Advance IT Solution Oy

“Katja Rasi toteutti meille Markkinatutkimuksen, joka hahmotti yritysten pilvipalvelumyönteisyyttä, käytettyjen pilvipalveluiden tyyppejä sekä markkinoilla vielä olevaa kasvupotentiaalia. Lisäksi tutkimuksella selvitettiin mitä pilvipalveluiden ominaisuuksia yrityksissä arvostetaan ja mitä pidetään haastavina. Markkinatutkimuksessa haastateltiin tilaajan ja yhteistyökumppaneiden asiakkaita.

Katjan ote markkinatutkimuksen tekoon oli joustava, energinen ja asiantunteva. Ammattimaisen tekemisen lisäksi hankeen raportointi oli erinomaisen selkeää ja täsmällistä. Yhteistyö hänen kanssaan oli helppoa ja sujuvaa. Hän sopeutti tekemistään toimeksiantajan toivomusten mukaisesti ja on tämän tyyppisessä vaativassa haastateltavien kontaktoinnissa sosiaalisesti poikkeuksellisen lahjakas. Voin lämpimästi suositella häntä markkinatutkimuksiin, jossa tarvitaan kykyä ottaa yhteyttä asiakkaisiin samalla saaden kattavaa ja hyödyllistä tietoa yrityksen myynnin ja markkinoinnin kasvattamiseen. ”


– Timo Peltonen, toimitusjohtaja

Tutustu Markkinatutkimuksen yhteenvetoon Advance IT Solution Oy:n kotisivuilla

Taustaa

Haastattelijana toimii diplomi-insinööri Katja Rasi, jolla on kattavasti kokemusta useista rooleista tekniikan saralta mm. teknologiayrittäjänä, hallitustyöskentelijänä, yritysomistajana, insinööritoimiston suunnittelijana, julkisen sektorin projektipäällikkönä sekä teollisuuden sovelluspäällikkönä ja kansainvälisen kehitystyön Suomen vastuuhenkilönä.

Markkinaselvityksen aloittaminen

Aloittaminen on helppoa. Tilaa veloitukseton tapaaminen, jolloin käymme alustavasti läpi tarpeenne ja tavoitteenne sekä sen, mitä markkinaselvitys pystyy teille antamaan.  

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!