Markkinaselvitysten sisältö

Mobile Duck Consulting ei käytä valmiita kysymyksiä, vaan ne mietitään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Kysymyksillä ei haeta pelkästään numeerisia tuloksia, vaan hiljaisia mahdollisuuksia teidän liiketoimintanne kasvattamiseksi. Markkinaselvitystyöskentely tehdään iteroivasti, joka tarkoittaa säännöllisin väliajoin tulosten tarkastelua asiakkaan kanssa. Tämä mahdollistaa tarvittaessa fokusoinnin uudelleenohjaamisen tiettyyn suuntaan tai jopa uusien täsmentävien kysymyksien lisäämistä selvitykseen kartoitushaastattelujenkin aikana.